BILLERS LISTING


 

1. Dewan Bandaraya Kuching Utara
2. Majlis Bandaraya Kuching Selatan
3. Lembaga Kemajuan Bintulu
4. Majlis Bandaraya Miri
5. Majlis Daerah Bau
6. Majlis Daerah Betong
7. Majlis Daerah Dalat dan Mukah
8. Majlis Daerah Kapit
9. Majlis Daerah Lawas
10. Majlis Daerah Limbang
11. Majlis Daerah Lubok Antu
12. Majlis Daerah Lundu
13. Majlis Daerah Maradong dan Julau
14. Majlis Daerah Marudi
15. Majlis Daerah Matu-Daro
16. Majlis Daerah Saratok
17. Majlis Daerah Sarikei
18. Majlis Daerah Serian
19. Majlis Daerah Simunjan
20. Majlis Daerah Sri Aman
21. Majlis Daerah Subis
22. Majlis Perbandaran Padawan
23. Majlis Perbandaran Sibu
24. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu
25. Majlis Perbandaran Kota Samarahan
26. Majlis Daerah Kanowit
27. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak
28. Yayasan Sarawak
29. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBALB),Sarawak
30. Kuching Water Board
31. LAKU Management Sdn. Bhd.
32. Sibu Water Board
33. Syarikat SESCO Berhad
34. Jabatan Tanah & Survei, Sarawak
35. Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) 

 

1. Dewan Bandaraya Kuching Utara

2. Majlis Bandaraya Kuching Selatan

3. Lembaga Kemajuan Bintulu

4. Majlis Bandaraya Miri

5. Majlis Daerah Bau

6. Majlis Daerah Betong

7. Majlis Daerah Dalat dan Mukah

8. Majlis Daerah Kapit

9. Majlis Daerah Lawas

10. Majlis Daerah Limbang

11. Majlis Daerah Lubok Antu

12. Majlis Daerah Lundu

13. Majlis Daerah Maradong dan Julau

14. Majlis Daerah Marudi

15. Majlis Daerah Matu-Daro

16. Majlis Daerah Saratok

17. Majlis Daerah Sarikei

18. Majlis Daerah Serian

19. Majlis Daerah Simunjan

20. Majlis Daerah Sri Aman

21. Majlis Daerah Subis

22. Majlis Perbandaran Padawan

23. Majlis Perbandaran Sibu

24. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu

25. Majlis Perbandaran Kota Samarahan

26. Majlis Daerah Kanowit

27. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

28. Yayasan Sarawak

29. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBALB),Sarawak

30. Kuching Water Board

31. LAKU Management Sdn. Bhd.

32. Sibu Water Board

33. Syarikat SESCO Berhad

34. Jabatan Tanah & Survei, Sarawak

35. Sarawak Economic Development Corporation (SEDC)